Tietosuojaseloste

Tervetuloa paremman sisällön pariin.

Tietosuojaseloste ja yksityisyydensuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Marketing Musketeers Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2019. Viimeisin muutos 8.4.2020.

 1. Rekisterinpitäjä

Marketing Musketeers Oy, Y-tunnus: 3085459-2
Firdonkatu 2 T 63, 00520 Helsinki
Puh. 040 961 8890

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miikka Linna

Puh. 040 961 8890

[email protected]

 1. Rekisterin nimi

Marketing Musketeers Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • Henkilökohtainen suostumus
 • Työ- tai asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja/tai markkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kotisivu
 • IP-osoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

LIITY UUTISKIRJEEN TILAAJAKSI

Tulet vastaanottamaan ainoastaan arvokasta informaatiota markkinointiin, verkkoliiketoiminnan kasvattamiseen sekä yrittäjyyteen liittyen.

Seuraa sisältö miikkaa facebookissa

Julkaisen hyödyllistä informaatioa sekä tietoa projekteistani Sisätlö Miikkan facebook sivuilla. Sitä kautta saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista projekteista ja uusista hyödyllisistä vinkeistä.

Sieltä pääset ottamaan myös yhteyttä minuun, jos mieleesi herää kysymyksiä. Vastaan myös siellä tulleisiin kysymyksiin pikaisesti, jopa reaaliajassa.

Pysytään kuulolla! 🙂