SISÄLTÖ MIIKKAN BLOGI

Vinkit markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen!

Verkkokaupan markkinointi markkinoinnin kanavat

Verkkokaupan markkinointi: verkkokaupan kannattavimmat markkinointikanavat

Itse verkkokaupan perustaminen on useimmiten kohtuullisen suoraviivainen prosessi. Sen sijaan verkkokaupan markkinointi ja uusien kuluttajien saaminen verkkokauppaan ja ostamaan sinulta vaatii paljon aikaa, vaivaa ja sitoutumista. Siksi olemme kirjoittaneet tämän blogikirjoituksen – auttaaksemme sinua löytämään uusia työkaluja ja menetelmiä myynnin kasvattamiseen. Verkkokaupan markkinointia voi tehdä monella tavalla, mutta aloitetaan ensin perusasioista.

Mitä on verkkokaupan markkinointi?

Mitä verkkokaupan markkinointi oikein on? Verkkokaupan markkinoinnin avulla yritykset voivat tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa, jopa alueellisesti pienen kysynnän tuotteet voivat saavuttaa laajan asiakaskunnan valtakunnallisesti tai maailmanlaajuisesti hyvin suunnittellun markkinoinnin avulla.

Mitä on verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointiin kuuluu useita eri menetelmiä, joilla tavoitat potentiaaliset asiakkaat ja kasvatat yrityksesi tuloja. Se sisältää kaikki ne tekniikat ja strategiat, joita käytetään liikenteen lisäämiseksi, asiakkaiden houkuttelemiseksi ja myynnin lisäämiseksi verkkokaupassa. Niihin kuuluu hakukoneoptimointia, sisältömarkkinointia, hakusanamainontaa, sähköpostimarkkinointia ja paljon muuta. 

Uusi vai vanha verkkokauppa

Verkkokaupan markkinoinnin strategia ja painopiste vaihtelee sen mukaan oletko juuri perustanut verkkokaupan, vai onko verkkokauppasi toiminut jo jonkin aikaa ja sillä on sähköpostilista.

Miikka Linna

Uutta verkkokauppaa markkinoidessa tulee keskittyä korostetusti uusien asiakkaiden ja liikenteen hankintaan, kun taas jo jonkin aikaa toimineen verkkokaupan tulee keskittyä uusasiakashankinnnan lisäksi myymiseen vanhoille asiakkaille. Näitä uusintaostoja voidaan generoida aikaisemmin kerätyn sähköpostilistan avulla lähettämällä heille uutiskirjeitä ja sähköpostimarkkinointia. Se lisäksi heitä kannattaa aina lämmitellä ostoksen yhteydessä alennuksilla tulevista ostoista. Verkkokaupan digitaalisen markkinoinnin menetelmät voidaan mainiosti valjastaa palvelemaan molempia tavoitteita.

Pitkäaikaisia tuloksia tuoviin kanaviin panostaminen kuten hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi luovat jatkuvuutta ja kannattavuutta liiketoimintaan. Kuitenkin usein verkkokaupan alkutaipaleella tarvitaan nopeasti lisää myyntiä ja sitä saa mainostamalla Google Ads :ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

Verkkokaupan markkinointistrategia

Tehokkaan sähköisen kaupankäynnin markkinointistrategian suunnittelu on tärkeää. Se auttaa sinua tunnistamaan kohdeyleisösi, laatimaan sille vahvan ja yksilöllisen markkinointiviestin sekä optimoimaan verkkokauppasi käyttäjäkokemuksen niin, että asiakkaan matka tuotteen löytämisestä aina ostamiseen on sujuva ja miellyttävä. Pyydä apua verkkokaupan markkinointisuunnitelman tekoon.

Miksi verkkokaupan markkinointi on tärkeää

Joskus aloitteleva verkkokauppias saattaa miettiä virheellisesti että asiakkaat kyllä löytää verkkokauppaan kunhan se vaan saadaan auki. Tämä ei useinkaan ole totta. Verkkokauppiaan oikea työ alkaa vasta siitä kun verkkokauppa on perustettu ja saatu teknisesti toimivaksi.

Miksi verkkokaupan markkinointi on tärkeää

Verkkokaupan kasvupolku

Strategisesti suunnitellun markkinoinnin avulla voidaan verkkokaupalle rakentaa ennakoitavissa oleva kasvupolku jonka avulla kauppaan saadaan hankittua tasaisesti uusia asiakkaita sekä lyhyellä aikavälillä että kannattavammin pitkällä aikavälillä. On tärkeää pystyä alentaman tasaisesti asiakashankinnan kustannuksia kestävillä markkinointiratkaisuilla.

Verkkokaupan markkinoinnin tavoitteet voidaan jakaa yksinkertaisesti viiteen eri osa-alueeseen:

 1. Myynnin aikaansaaminen: verkkokauppa on perustettu, jotta voidaan myydä enemmän tuotteita tai palveluita
 2. Liikenteen hankkiminen: liikennettä on kyettävä generoimaan hakukoneesta ja sosiaalisen median alustoilta, sillä tasainen kävijämäärän kasvu mahdollistaa verkkokaupan pitkäjänteisen kehittämisen
 3. Uskottavuuden luominen: verkkokaupan luotettavuus on merkittävä konversiotekijä ja markkinoinnin yhtenä tärkeimpänä tehtävä on vakuuttaa kävijä että hänen kannattaa tehdä ostoksia juuri sinun verkkokaupassasi
 4. Uusintaostoon sitouttaminen: on tärkeää rakentaa asiakasuskollisuutta tarjoamalla asiakkaille pääsyn erikoiskampanjoihin, alennuksiin ja yksinoikeudellisiin tarjouksiin, jotka luovat ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. 
 5. Konversioiden parantaminen: on tärkeää seurata ja parantaa sivuston konversioprosenttia, jotta hankitusta liikenteestä saadaan kaikki mahdollinen kauppa irti

Nämä yllä olevat strategiset tavoitteet on muunnettavissa käytännön toimenpiteiksi huolellisesti tehdyn verkkokaupan markkinointisuunnitelman avulla. 

Mistä kanavista verkkokaupan liikenne ja myynti yleisimmin syntyy?

Sähköisen kaupankäynnin maailma on jatkuvasti kehittyvä alue, jossa uudet teknologiat ja uudet suuntaukset avaavat verkkokauppiaalle mahdollisuuksia myydä tuotteitaan monissa eri kanavissa kustannustehokkaasti. Näistä yleisimpiä liikenteen ja myynnin kanavia ovat sosiaalinen media, sähköpostikampanjat ja digitaalinen mainonta.

Verkkokaupan markkinointikanavat
Monikanavainen markkinointi tasaa riskejä

Sosiaalinen media toimii sekä tehokkaana mainosalustana että antaa brändeille mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa. Sähköpostikampanjoita kannattaa hyödyntää ympäri vuoden pyörivänä kausi- ja teemamarkkinointina, jolloin voit olla varma että saat lähetettyä ajankohtaista tietoa oikeille ihmisille ja vielä oikeaan aikaan. Digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi takaavat tasaisen liikenteen lisääntymisen hakukoneesta, jolloin saat uutta virtaa koko ajan myyntikoneeseesi uusien liidien ja kävijöiden muodossa. Kaikki nämä kanavat ovat osoittaneet voimansa jo vuosien ajan ja ovat olennainen osa jokaisen online kaupan monikanavaista markkinointistrategiaa.

Verkkokaupan liikenteen ja myynnin jakautuminen

Alla olevasta listasta näet mistä verkkokauppojen liikenne ja myynti yleisellä tasolla syntyy. Listan prosenttiosuudet ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, sillä jokaisen verkkokaupan asiakasvirta lopulta riippuu markkinoinnin painotuksista ja siitä mistä kanavista asiakkaat tuotteita ja palveluita etsivät.

 1. Hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi 35%
 2. Google ads ja Google Shopping mainonta, 25%
 3. Brändiliikenne, 18%
 4. Sähköpostimarkkinointi, 6%
 5. Sosiaalinen media, 5%
 6. Display-mainonta, 1%
 7. Suositukset ja linkit, 9%
 8. Muut, alle 1%

Hakukone on verkkokaupalla tärkeä markkinointipaikka

Hakukone on monelle verkkokaupalle ja verkkosivulle tärkein ja kustannustehokkain liikenteen lähde. Varsinkin Googlen orgaanisesta hausta saatavat kävijät tuote-, kategoria- tai blogisivuille ovat kullan arvoisia. On siis tärkeää, että verkkokauppa sijoittuu kärkisijoille mahdollisimman monen tuotteen kanssa, kun kauppaasi liittyviä hakuja tehdään. 

Täytyy kuitenkin muistaa että orgaanisesta hakukonenäkyvyydestä kilpailee kaikki saman alan verkkokaupat, joten Google näkyvyyden eteen on tehtävä paljon töitä. Orgaanisten hakutulosten lisäksi hakukoneesta voi hankkia kävijöitä myös Google Ads ja Shopping-mainoksilla.

Tutustutaan ensin liikenteen kasvattamiseen hakukoneoptimoinnin avulla

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on hyvä tapa saada lisää asiakkaita ja kävijöitä. Verkkokauppaa rakentaessa kannattaa heti alusta asti pitää hakukoneoptimointi keskiössä. Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä parantamalla yksittäisten sivujen sijoituksia hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi tuo orgaanista liikennettä alasivuille

Hakukoneoptimointi helpottaa myös asiakkaiden mahdollisuuksia löytää relevantteja tuotteita ja tehdä vertailuja eri tuotteiden välillä. Tähän päästään esimerkiksi tekemällä avainsanatutkimusta ja luomalla sisältöä löydettyjen avainsanojen ympärille. Sen lisäksi kannattaa tehdä markkina- ja kilpailija-analyysejä, joiden avulla voidaan ymmärtää mitkä tuotteet vetää ja mitkä kilpailijat missäkin tuotteissa sijoittuvat kärkeen. Aloitetaan kuitenkin kaiken perustasta eli avainsanatutkimuksesta

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus tarkoittaa yksinkertaisesti tutkimusta siitä millä avainsanoilla ja fraaseilla tuotteita haetaan ja kuinka paljon niitä haetaan. Avainsanatutkimuksella selvitetään tuotteen kysyntä hakukoneessa. Mitä enemmän tuotetta haetaan tietyllä avainsanalla, sitä isompi kysyntä sillä on. 

Avainsanat ja sisältösuunnitelma

Mitä avainsanoilla tehdään? Avaisanatutkimuksen jälkeen avainsanat jaetaan verkkokaupan sivujen kesken. Jokaiselle sivuston alasivulle valitaan oma pääavainsana. Päätetään mitkä hakusanat varataan kategoria-sivujen optimointintiin, millä hakusanoilla tuotesivut optimoidaan ja lopuksi mitkä ”pitkän hännän avainsanat” varataan blogi-artikkeleihin. Tämä jaottelu on kätevä tehdä excel-taulukon avulla.

Tuotesivujen, kategorioiden ja blogiartikkelien optimointi

Verkkokaupan alasivujen hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa.

 1. Tuotekategoria sivu: Lisää tärkeimmät avainsanat kategorian otsikkoon ja sen alla olevaan kuvaukseen. Tarvittaessa kirjoita kategoriaan liittyvää tekstisisältöä tuoteluettelon jälkeen. Pyri kirjoittamaan tekstiä, joka sisältää tarvittavia avainsanoja sekä auttaa asiakasta tekemään ostopäätöksen. Käytä avainsanaa myös sivun metaotsikossa ja metakuvauksessa.
 2. Tuotesivu: Sisällytä avainsana tuotteen otsikkoon Brändin ja mallin perään, lisää tärkein avainsana kuvaukseen, luetteloihin ja kuvien tiedostonimiin ja alt-teksteihin. Vältä tuotekuvausten kopiointia valmistajan teksteistä ja kirjoita uniikit innostavat tekstit, jotka keskittyvät asiakkaan saamaan hyötyyn tuotteesta. Optimoi myös tuotteen Googlessa näkyvät metatiedot lisäämällä avainsana niihin.
 3. Blogiartikkeli hakukoneoptimointi: Valitse jokaiseen artikkeliin kirjoittamisen pohjaksi jokin pitkän hännän avainsana. Lisää avainsana vähintään seuraaviin paikkoihin; URL, sivun metaotsikko, H1, kuvien alt-tekstiin ja muutaman kerran tekstisisältöön. Hyödynnä tekstissä mahdollisimman paljon päähakusanan eri muotoja ja synonyymejä.

Sisältömarkkinointi eli blogin kirjoittaminen

Sisältömarkkinointi tarkoittaa sisällöntuotantoa sekä verkkokauppaan että sosiaaliseen mediaan. Verkkokauppaan saa orgaanista liikennettä blogiartikkelien avulla, ja näitä samoja artikkeleita voi jakaa myös some-kanavissa.

Olemme kuitenkin havainneet että monet blogien kirjoittajat tekevät sen virheen että kirjoittavat artikkeleita ilman avainsanatutkimusta. Älä sinä tee sitä. Valitse aiheet artikkeleihin avainsanojen perusteella. Onhan järkevää kirjoittaa aiheista joista on kysyntää, kuin aiheista joita kukaan ei hae. 

Muista kuitenkin kirjoittaa myös aiheista joita asiakkaasi kysyvät, vaikka niillä ei olisi isoa kysyntää hakukoneessa. Ne voivat silti generoida liikennettä ja liidejä.

Kiinnostava sisältö luo kuvan asiantuntijuudesta

Verkkokaupan sisältömarkkinoinnissa on luontevaa suosia blogiartikkelien aiheina pitkän hännän hakusanoja kuten ”parhaat juoksutossut keski-ikäisille” tai ”terveysvakuutus eläkeläiselle”.

Pyri kirjoittamaan artikkelit sekä viihdyttäviksi että informatiivisiksi. Artikkelit voivat sisältää esimerkiksi tuotevertailuja, käyttövinkkejä, tsekkilistoja tai asiakaskokemuksia. Pyri aina kirjoittamaan avuliaisuus ja arvo edellä. Älä kirjoita pelkästään osta sitä ja tätä vaan pyri auttamaan asiakasta ratkaisemaan ongelmiaan jo etukäteen. 

Blogipostaukset löydetään yleensä ostopolun alkuvaiheessa, ja niiden tarkoitus on herättää asiakkaan kiinnostus ongelman tunnistamiseen ja ratkaisuun.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta blogiartikkelit ovat kustannustehokas työkalu. Kun kirjoitat tärkeän avainsanan ympärille pitkän, laadukkaan ja asiantuntevan tekstin, niin se vaikuttaa yleensä positiivisesti hakukonesijoituksiin. Sama artikkeli voi tuoda verkkokauppaan liikennettä vuosien ajan. Hyvänä käytäntönä onkin päivittää parhaiten menestyviä artikkeleita 6 kk tai 12 kk välein.

Google Ads hakusanamainonta – nopeasti tuloksia

Googlen maksettu mainonta on nopea tapa tuoda asiakkaita verkkokauppaan. Sen avulla uusikin verkkokauppa saa heti toiminnan alussa kävijöitä kauppaan. Mainoskampanjoita tehdessä täytyy olla tarkkana että sää kampanjan niin että se ei kuluta koko kun mainosbudjettia muutaman ensimmäisen päivän aikana.

Hakukoneoptimoinnin ja sisällöntuotannon tulokset kestävät tulla aikansa, jolloin hakusanamainonta on oikotie Googlen etusivulle. Sillä mainoksien avulla voit tavoitella avainsanoja, joilla ei vielä sijoituta orgaanisesti. 

Goolge mainonta on käytännössä melkein pakollista aloittavalle verkkokaupalle. Vaikka olisit etukäteen kirjoittanut kymmeniä artikkeleita verkkokauppasi tuotteista, niin niiden tulokset näkyvät vasta 1-3 kuukauden päästä. Google mainonta tuo heti kävijöitä kauppaan.

Google Ads mainonta

Google Ads hakusanamainokset näkyvät Googlen hakutulossivulla ylimpänänä ennen orgaanisia hakutuloksia sekä sivun alalaidassa. Mainostaja voi valita mainosta tehdessään millä hakusanoilla mainoksia näytetään. Hyödynnä tässä aikaisemmin tekemääsi avainsatutkimusta. 

Googlen mainosalustalta löydä avainsanasuunnittelijan, josta näet arviot kuukausittaisista hakumääristä. Todelliset lukumäärät päivittyvät aloittaessasi mainoskampanjan. 

Mainosten huutokauppahinnat eli klikkihinnat vaihtelevat avainsanan kilpailutilanteen mukaan. Mitä kilpaillumpi hakusana, sitä korkeampi hinta. Eli maksat Googlle jos mainosta klikataan, näytöstä ei tarvitse maksaa mitään. Mainosten klikkihinnat vaihtelevat 10 sentistä kymmeniin euroihin. Orgaaniset hakutulokset ovat ilmaisia.

Tutustu Google Ads ohjeisiimme

Google shopping ads

Google Shopping-kampanjat ja Shopping-mainokset on luotu erityisesti nettikauppojen hakusanamainonnan työkaluksi. Shopping mainokset tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan tavan esitellä tuotteitasi maailman suosituimmassa hakukoneessa, ja heti hakutulossivun yläreunassa olevassa tuotekarusellissa.

Karusellista näkyy malli, hinta, ominaisuuksia ja arvostelut

Google Shopping auttaa tuotevertailussa

Google shopping mainosten avulla voit innostaa asiakkaita klikkaamaan huomiota herättävillä kuvilla ja kuvauksilla tuoteluetteloistasi. Näin asiakkaiden on helpompi vertailla eri verkkokauppojen tuotteita suoraan hakukoneessa ilman klikkauksia, sillä Shopping-mainokset antavat tuotteesta kattavat tiedot jo ennen mainoksen klikkaamista. Tämä säästää rahaa mainostajalta ja helpottaa asiakkaan ostoprosessia. 

Google shopping mainontaa on helppo pyörittää, sillä Google ottaa mainosten sisällön suoraan Googlen kauppiaskeskukseen lataamastasi tuoteluettelosta. Mainos sisältää tuotteen kuvan, nimen, hinnan ja ominaiuuksia.

Tämä mainostyyppi verkkokauppaan asiakkaita jotka ovat jo valmiita ostamaan. Ota Google shopping mainokset käyttöön liittymällä Google kauppiaskeskukseen.

Mainosten laatupisteet ja hinta

Voit itse vaikuttaa Google Ads mainonnan klikkihintaan parantamalla mainoksen laatupisteitä. Jokaisella mainoksella on omat laatupisteensä. Mitä paremmin asiakkaan käyttämä hakutermi, mainoksen otsikko ja teksti sekä verkkokaupan laskeutumissivu vastaavat toisiaan, niin sitä paremmat laatupisteet mainos saa ja sitä edullisemmin Google mainoksen sinulle myy.

Mainoksen Bounce Rate

Googlen tärkeänä laatuperiaatteena on tarjota asiakkaille heidän hakuaan vastaavia mainoksia. Google antaa etusijan mainoksille (ja halvemman hinnan), joissa asiakas jää klikkauksen jälkeen verkkokauppaan eikä välittömästi palaa takaisin Googleen etsimään parempaa infoa tuotteesta.

Tämä signaali nostaa mainoksen laatupisteitä ja mainoksen hinta laskee ja sijoitus paranee. Hakusanamainonnalla voi saada aikaan erinoimaisia tuloksia, vaikka konversio liikkuu yleensä 1-2 % välillä. Kysy mainoskampanjoiden optimointia asiantuntijaltamme.

Verkkokaupan Facebook ja Instagram markkinointi

Facebook- ja Instagram-markkinointi voi olla tärkeä elementti verkkokauppasi menestystä. Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen näiden alustojen kautta voi laajentaa asiakaskuntaasi ja lisätä brändisi näkyvyyttä, mikä auttaa lisäämään kauppasi myyntiä.

Some on tärkeä jokaiselle verkkokauppiaalle

Facebook luettelo

Verkkokauppa voi mainostaa tuotteitaan somessa Facebook-luettelon avulla. Se on kätevä työkalu luoda automaattisia mainoksia somessa. Se toimii sekä Facebookissa että Instagramissa. Sen avulla on helppo tuoda verkkokaupan tuotteet nähtäville Facebookiin, ja luoda niille mainoksia ilman manuaalista päivittämistä. Näillä alustoilla on myös tehokkaat analyysityökalut, joiden avulla voit mitata kunkin kampanjan tehokkuutta.

Facebook tuoteluettelon kautta tehtävää mainontaa kutsutaan dynaamiseksi mainonnaksi. Olet saattanut nähdä jonkin toisn verkkokaupan tekemiä dynaamisia Facebook-mainoksia silloin, kun olet vieraillut ensin kilpailijan verkkokaupassa ja myöhemmin nähnyt samat tuotteet Facebookin uutisvirrassa. Facebook luettelon pystyy päivittämään suoraan Googlen kauppiaskeskuksesta RSS-tuotesyötteen avulla. Facebook tarjoaa käteviä työkaluja verkkokauppiaille.

”Facebookin ja Instagramin mainokset voivat auttaa sinua tavoittamaan laajemman yleisön kuin koskaan ennen”

Sisältö Miikka

Facebook ja Instagram kaupankäynnin hallinta

Kaupankäynnin hallinnassa käytettävää RSS-tuotesyötettä kutsutaan verkkokaupan integraatioksi. Facebook-kaupan ja luettelon pääset luomaan Facebookin kaupankäynnin hallinnassa.

Uutiskirjeet ja sähköpostimarkkinointi

Uutiskirjeiden ja sähköpostiviestien lähettäminen on loistava tapa pitää asiakkaat ajan tasalla ja samalla tehokas markkinointimenetelmä vanhojen asiakkaiden aktivoimiseksi. Niiden avulla voit pitää asiakkaasi ajan tasalla uusimmista tarjouksista ja yritykseesi liittyvistä tapahtumista. Sähköpostiviestintä ostoksen jälkeen kertoo asiakkaalle että yrtyksesi välittää hänestä vielä oston jälkeenkin ja on valmis kommunikoimaan.

Sähköposti on vakiintunut verkkokaupan viestikanava

Sähköpostikampanjan tehokkuus

Sähköpostiviestin tehon parantamisesksi voit käyttää erilaisia kohderyhmiin perustuvia segmentointitekniikoita ja personoida sähköpostit asiakkaan aiempien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tämä auttaa luomaan uskollisuutta ja kannustamaan uusintaostoksiin – jolloin asiakkaat palaavat todennäköisemmin ostoksille.

Sähköpostimarkkinointi kuitenkin herättää edelleen Suomessa ristiriitaisia tunteita vanhasta tottumuksesta. Ei aina muisteta että melkein jokainen meistä on jonkin isomman verkkokaupan postituslistalle ja hyödyntänyt tyytyväisesti niistä saamiaan erikoistarjouksia. Samalla tavalla pienentkin verkkokaupat voivat tehdä menestyksekästä sähköpostimarkkinointia. Esimerkiksi Hubspotin tutkimuksessa on havaittu että hyvin toteutettu sähköpostikampanja tuottaa parhaimmillaan jopa 36X ROI:n.

Sähköpostimarkkinointi sisältää

 • Kuukausittainen uutiskirje
 • Promootionaaliset sähköpostit
 • Kausi- ja teemakampanjat (Joulu, Black Friday, Äitienpäivä jne…)
 • Hylätyn ostoskorin muistutus
 • Tilausvahvistukset
 • Arvostelu- ja suosittelupyynnöt
 • Blogipostausten jakaminen
 • Viihdyttävät viestit
 • ja paljon muuta…

Sähköpostimarkkinoinnin hyödyt

Sähköpostiviestin avulla saa sitoutettua ostaneet asiakkaat ja houkuteltua sähköpostilistalle liittyneet ensimäiseen ostokseen tarjoamalla alennuksia ensimmäisestä ostoksesta. Sen lisäksi sähköpostimarkkinointi on vakiintunut tärkeäksi viestintäkanavaksi verkkokauppiaan ja asiakkaan välillä. Moderni asiakas pitää outona ellei saa laadukasta viestintää verkkokaupasta tehtyään ostoksen…mieleen tulee että eiklö verkkokauppias välitä enää asiakkaasta se jälkeen kun se on antanut rahansa. Jatkomarkkinointi ja sähköpostiviestintä kuuluu hyvää asiakaspalveluun.

Affiliate markkinointi 

Affiliate markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi on fiksu ja tehokas tapa, jolla verkkokaupat voivat tavoittaa kohdeyleisönsä kumppanien avulla. Tässä markkinointitavassa kumppaneita palkitaan siitä, että he tuovat asiakkaita verkkokauppaasi suosittelulinkkien kautta.

Verkkokauppa affiliate markkinointi suosittelumarkkinointi
Verkkokauppiaan kannattaa harkita myös affiliate verkostoja

Käytännössä affiliate markkinointi tarkoittaa sitä että tehdään mainostussopimuksia suoraan toisten verkkosivustojen, vaikuttajien tai affiliate verkoston kanssa kuten Adtraction.com kanssa. Oikean kumppanuusohjelman avulla yritykset voivat hyödyntää julkaisijoiden, vaikuttajien ja muiden kumppaneiden laajaa verkostoa tavoittaakseen ihmisiä ympäri maailmaa – ilman, että verkkokauppiaan täytyy itse rakentaa näitä kontakteja. Kumppanin tuomasta klikkauksesta maksetaan yleensä 5-20% komissiota partnerille.

Affiliate markkinointi toimii parhaiten yleensä silloin kun oma hintatasosi on matampi kuin kilpailijoilla. Sillä affiliate kumppanit eivät ole kiinnostuneita ohjaamaan asiakkaita sinulle, jos toisesta verkkokaupasta saa tuotteita halvemmalla. Useimmiten affiliate-markkinointi tulee kyseeseen silloin jos myyt verkkokaupassasi yksinoikeudella itse valmistamiasi tuotteita tai silloin kun olet jo saanut hakukonenäkyvyyden ja Google Ads mainonnan kannattavsksi.

Vaikuttajamarkkinointi ja verkkokauppa

Somevaikuttajien avulla verkkokaupoilla on mahdollisuus hyödyntää somekanavia tavoilla jotka ovat olleet aiemmin saavuttamattomissa. Yhä useammat verkkokaupat ovat alkaneet arvostaa vaikuttajamarkkinoinnin voimaa tuotteidensa myynninedistämisessä. Vaikuttajien henkilökohtaiset yhteydet yleisöönsä antavat heille mahdollisuuden rakentaa luottamusta ja tarjota arvokkaita, kontekstisidonnaisia neuvoja, jotka puhuttelevat suoraan verkkokaupan ostajia.

Tuotteen ja yleisön tyypistä riippuen vaikuttajat voivat käyttää erilaisia strategioita myynniedistämiseen. Joitakin suosittuja menetelmiä ovat muun muassa:

 • luovat unboxing- ja arvosteluvideot
 • lahjatarjoukset
 • sponsoroitu sisältö
 • tuotesijoittelut tarinoissa tai postauksissa
 • liveshopping
 • ystävälliset kysymys- ja vastaustuokiot
 • plus paljon muuta

Loppujen lopuksi vaikuttajat voivat monilla luovilla tavoilla levittää sanaa yrityksen uusimmista tuotteista samalla auttaen verkkokauppaa olemaan merkityksellisellä tavalla yhteydessä asiakkaisiinsa.

Verkkokaupan konversio-optimointi

Verkkokaupan konversio-optimointi on jokaisen verkkokaupan menestyksen avain pitkällä juoksulla. Se voi auttaa vähentämään asiakaskadon määrää ja maksimoimaan voitot kasvattamalla onnistuneempien asiakaskäyntien määrää. Sen ytimessä on verkkosivuston sivujen, sisällön, kuvien, ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen testaaminen ja parantaminen, jotta potentiaalisten asiakkaiden ostokokemus sivustolla on paras mahdollinen. 

Konversio-optimointi CRO verkkokauppa
Konversio-optimoinnilla enemmän myyntiä kävijöistä

Verkkokaupan konversioasteen jatkuva parantaminen on tärkeää sillä sen avulla luot pitempiaikaisia asiakassuhteita, lisäät verkkosivuston sitouttamisvoimaa ja lopulta lisäät myyntiä!

Konversio-optimoinnissa pyritään tunnistamaan asiakkaan ostoprosessissa hetkiä, jotka saavat asiakkaan keskeyttämään sen ennen oston loppuunsaattamista. Menetyksekkään konversio-optimoinnin jälkeen saat samasta kävijämäärästä enemmän liikevaihtoa aikaiseksi. Konversio-optimoinnin ilmaisia työkaluja ovat:

Vinkkejä verkkokaupan suunnitteluun

Verkkokaupan markkinoinnin ensi askel on luoda teknisesti ja visuaalisesti hyvin toimiva verkkokauppa. Olitpa sitten muotialalla, vähittäiskaupassa tai jossakin aivan muualla, helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä verkkosivusto saa asiakkaat palaamaan sinne kerta toisensa jälkeen! 

Näillä vinkeillä teet verkkokauppasi vierailun asiakkaillesi viihtyisäksi ja miellyttäväksi kokemukseksi.

 1. Mieti ensin kohderyhmääsi ja sisällytä suunnitteluelementtejä, jotka vetoavat heihin. 
 2. Toiseksi varmista, että navigointi on intuitiivista ja suoraviivaista. 
 3. Kolmanneksi löydä tasapaino esteettisesti miellyttävän visuaalisen ilmeen ja sen välillä, että käyttäjät löytävät haluamansa tuotteet nopeasti. 
 4. Neljänneksi, aseta turvallisuus etusijalle, sillä se lisää asiakkaiden luottamusta yritystäsi kohtaan. 
 5. Viidenneksi pyri ohjaamaan asiakkaita toimintakutsujen avulla kohti ostoprosessin päättämistä. 
 6. Kuudenneksi testaa verkkokaupan toimintaa perusteellisesti ennen julkaisua, jotta voit varmistaa, että sivun latausnopeus ja toiminnallisuus ovat erinomaiset kaikilla laitetyypeillä. 
 7. Lopuksi tarjoa asiakkaille mahdollisuus antaa palautetta helposti, jotta voit jatkuvasti parantaa heidän ostokokemuksiaan. 

Jos tarvitset apua verkkokaupan rakentamiseen niin ota yhteyttä. Teemme Shopify verkkokaupat ja Woocommerce verkkokaupat.

Johtopäätös verkkokaupan markkinoinnista

Verkkokaupan markkinointi on perustamisen jälkeen verkkokauppiaan tärkein työtehtävä. Se voidaan toteuttaa kokonaan itse tai sitten se voidaan ulkoistaa osittain tai kokonaan. Tärkeää on kuintenkin että sitä tehdään säännöllisesti. Kannattavinta pitkällä aikavälillä on panostaa itse omistamiin kanaviin eli verkkokaupan hakukoneoptimointiin, sisältömarkkinointiin sekä sähköpostilistan keräämiseen. Tällöin et jää suurten mainosalustojen vangiksi, kun ne taas muuttavat käytäntöjään. Moni kokenut verkkokauppias on kärsinyt esimerkiksi Facebookin, tai Pinterestin algoritmien muutoksista, jolloin aikaisemmin ilmainen tai ainakin edullinen liikenne muuttui yhdessä yössä kannattamattomaksi. Olennaista on löytää oikea verkkokaupan markkinointistrategia eri verkkokaupan kasvuvaiheisiin. Jos tarvitset apua verkkokaupan markkinointistrategian luomiseen, niin ota yhteyttä verkkokaupan markkinointiasiantuntijaamme.

Laske nettisivujen hinta

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi.
Aloita valitsemalla verkkosivujen tyyppi.

Pienyrittäjän nettisivut soveltuvat hyvin aloittavalle tai pienelle, mutta kasvuhakuiselle yritykselle.

Räätälöidyt nettisivut suunnitellaan huolellisesti yrityksen brändin sekä markkinointitarpeiden mukaisesti.

Kerro meille tarpeestasi!

palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kiinnostaisiko tietää, paljonko nettisivut maksavat?

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi. Kokeile nyt!