SISÄLTÖ MIIKKAN BLOGI

Vinkit markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen!

Mitä on seo

Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimointi on joukko toimenpiteitä sen eteen, että nettisivut saataisiin näkymään mahdollisimman korkealla Googlen hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnista käytetyään lyhennettä SEO, joka on lyhenne englannin kielen sanoista search engine optimization.

Hakukoneoptimoinnilla on pidemmällä aikavälillä valtava vaikutus nettisivujen kävijämäärään ja liiketoiminnan kasvuun. Suurin osa Google-haun tehneistä ihmisistä siirtyy hakutuloksissa sijoilla 1-5 näkyville sivustoille.

Kääntäen, jos sivusi näkyvät vasta Googlen toisella sivulla, hakutulosten kautta tuleva kävijämääräsi on käytännössä olematon.

Suurin osa meille tulevista tarjouspyynnöistä ja kyselyistä koskee hakukoneoptimointia. Tämä johtuu siitä, että useimmat yrittäjät tietävät, että hakukoneoptimointi on mahdollisesti jopa tärkein elementti, mikäli yritys aikoo kasvattaa netin kautta tulevaa myyntiä. Silti harvat kuitenkaan täysin ymmärtävät hakukoneoptimoinnin tärkeyttä ja mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.

Tässä artikkelissa käyn perusteellisesti lävitse mitä on hakukoneoptimointi. Lisäksi käyn läpi, miksi se on yrityksen liiketoiminnan kannalta niin tärkeää ja miten paljon menetät koko ajan euroja tai liikennettä, jos yrityksesi ei näy yrityksellesi relevanteissa hauissa Googlen hakutulosten ensimmäisellä sivulla.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Aloitetaan perusteista, eli siitä mitä hakukoneoptimointi käytännössä on. Hakukoneoptimointi on yksinkertaisesti joukko toimenpiteitä sen hyväksi, että sivusto saataisiin näkymään mahdollisimman korkealla Googlen hakutuloksissa.

Seurana.fi - seuraa vanhukselle
Seurana.fi näkyy tulosten kärjessä hakusanalla ”seuraa vanhukselle”

Nämä toimenpiteet käsittävät muun muassa: 

 1. Sisällön optimointia
 2. Sivuston tekniikan optimointia
 3. Latausnopeuden optimointia
 4. Sivuston sisällä kulkevien linkkien optimointia
 5. Ulkopuolelta sivustolle tulevien “suositusten” eli linkkien määrän ja laadun kasvattamista
 6. Sosiaalisen median kanavien optimointia

Kaiken hakukoneoptimoinnin pohjana toimii avainsanatutkimus, jossa kartoitetaan mahdollisimman tarkasti, millaisilla sanoilla ihmiset etsivät tuotteitasi ja palveluitasi Googlesta.

Lisäksi kilpailijoiden benchmarkkauksesta on myös usein suuri etu. Näiden kahden toimenpiteen pohjalta on huomattavasti suoraviivaisempaa lähteä asettamaan tavoitteita ja tekemään itse suorittavaa optimointityötä, koska ns. “best practises” toimintatavat voidaan suoraan hyödyntää. Miksi et hyödyntäisi jo valmiiksi toimivaksi todettuja toimintatapoja?

Mitä on nettisivujen sisällön hakukoneoptimointi?

Pitkään hakukoneoptimointia toteutettiin ainoastaan sisältöä optimoimalla. Käytännön toimina se tarkoitti tekstin täyttämistä sopivilla avainsanoilla ja linkittämällä muilta sivuilta tärkeille laskeutumissivuille, käyttäen näitä tärkeitä avainsanoja ankkureina (sanoina, joihin linkki on upotettu).

Google kuitenkin kehittää algoritmejansa jatkuvasti, minkä takia vanhat niksit enää tänä päivänä tehoa. Googlen tavoitteena on palvella heidän asiakasta, eli haun tehnyttä henkilöä, mahdollisimman hyvin. Sen takia se pyrkii varmistamaan, että hakutuloksissa esiintyvät sivustot näkyvät paitsi oikeille kohderyhmille, ovat ne myös mielekkäitä selata ja lukea.

Tämän vuoksi pelkkä avainsanatäytteisen tekstin suoltaminen sivustolle on enemmänkin vahingollista, jos halutaan panostaa pitkän tähtäimen hakukonenäkyvyyteen.

Nykyisin sisällön optimoinnissa korostuu erityisesti se, että sisältö on järjestelty sivustolle loogisesti ja itse sivujen tekstit palvelevat lukijaansa. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että lukija löytää sivulta sen mitä hän etsii.

Mitä suurempi välitön poistuminen tai pienempi konversio, eli pienempi osuus sivustovierailijoista tekee halutun toimenpiteen sivuilla, sitä todennäköisimmin Googlen tulkitsee sivuston sisällön olevan laadultaan heikkoa tai olevan suunnattu väärälle kohderyhmälle (= negatiivinen vaikutus hakusijoituksiin).

Mitä on WordPress-hakukoneoptimointi?

Internetissä olevia nettisivuja voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Nykyisin yksi suosituimmista alustoista nettisivujen kehitykseen on vapaan lähdekoodin julkaisujärjestelmä WordPress. WordPress-hakukoneoptimointi ei poikkea muusta hakukoneoptimoinnista juurikaan muuten, paitsi käytettävien työkalujen osalta.

WordPress-hakukoneoptimoinnissa yksittäisten kuvien kuvaustekstit voidaan täyttää suoraan WordPressin kuvagalleriassa, mutta esimerkiksi sivujen hakukoneille näkyvät otsikot ja kuvaustekstit useimmiten toteutetaan lisäosilla, kuten Yoast SEO tai RankMath. Sivuston nopeutta voi optimoida asentamalla sivustolle välimuistilisäosan, joka auttaa WordPressiä palvelemaan sivut suoraan palvelimen kovalevyltä, ilman että sivu täytyy ladata palvelimen tietokannasta joka kerta erikseen.

Mitä on paikallinen hakukoneoptimointi?

Paikallinen hakukoneoptimointi tarkoittaa hakukoneoptimointia liiketoiminnan kannalta oleellisille alueille tehtäviä hakuja varten. Jos sinulla on esimerkiksi parturi-kampaamo Sipoossa, sinun ei kannata lähteä edes yrittämään saada sivustoasi näkymään yleisellä hakusanalla ”parturi”. Ensinnäkin näin yleisen termin saaminen hakutulosten kärkeen on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, ja toiseksi se ei tuo hyötyä liiketoiminnalle vaikka yrityksesi näkyisi ympäri suomen, koska sen sijainti on Sipoossa. Paikallista hakukoneoptimointia varten sopivammat avainsanat ovat esimerkiksi ”parturi sipoo”, ”kampaamo sipoo”, ja ”parturi-kampaamo sipoo”. Näin myös me teemme, kun tarjoamme Hakukoneoptimointi palveluita.

Myös Googlen ”karttapaikoille” optimointi on osa paikallista hakukoneoptimointia.

Miten sisältöä sitten kannattaa optimoida?

Ensinnäkin, pyri kirjoittamaan helposti luettavaa tekstiä. Mielellään niin helppoa, että kuka tahansa ymmärtää, mistä on kyse. Tekstin olisi myös hyvä johdatella lukijaansa sinne, minne hänen tulisi mielestäsi olla menossa. Tarkoitan tällä sitä, että lukijaa tulisi johdatella esimerkiksi lukemaan lisää blogiasi, ostamaan tuotteitasi tai jättämään yhteydenottopyyntö.

Toiseksi, käytä avainsanoja tekstissä viisaasti ja harkitusti. Avainsanoja on hyvä löytyä tekstin seasta, mutta ei kuitenkaan tekstin luettavuuden kustannuksella. Panosta erityisesti pääotsikoihin ja tekstin alkuun avainsanojen osalta.

2. Miten nettisivujen teknisempi hakukoneoptimointi tehdään?

Sivuston tekninen optimointi vaatii usein jonkin verran ymmärrystä nettisivujen teknisestä puolesta, mutta se ei missään nimessä ole ylitsepääsemätön urakka. Iso osa teknisestä optimoinnista koostuu siitä, että sivuston metatiedot asetetaan oikeanlaisiksi tuote-  ja palvelusivuille.

Lisäksi esimerkiksi kuvien latausnopeutta pyritään parantamaan tiedostokokoja pienentämällä ja kuvien kuvaustekstit optimoidaan sivuston sisällön mukaisesti.

Näitä toimenpiteitä varten löytyy lukuisia helppokäyttöisiä työkaluja. 

Parhaimmat näistä ovat WordPress-lisäosa Yoast SEO, jolla saat helposti asetettua oikeanlaiset Googlen haussa näkyvät kuvauskentät, eli metatiedot. Tinypng sivustolla pystyt pakkaamaan helposti kuvat huomattavasti pienempään tiedostokokoon, jotta ne latautuvat ripeämmin.

Kuvien latausnopeus vaikuttaa paljon sivuston latausnopeuteen, joka taas parantaa nettisivujesi käyttökokemusta eli on viesti Googlelle siitä, että on aika nostaa sijoituksiasi! =)

3. Miten nettisivujen latausnopeus optimoidaan?

Laadukas ja tarkoituksenmukainen latausnopeuden optimointi vaatii monesti jo vähän enemmän teknistä ymmärrystä. Sen tekeminen kannattaa ulkoistaa, mikäli oma ydinosaamisesi ei ole nettisivujen tekninen toteutus ja koodaaminen.

Mitä latausnopeuden optimoiminen huippuunsa edellyttää?

 • Sivuston koodin, eli skriptien ja tyylitiedostojen minifioinnin ja yhdistämisen. Tämä tarkoittaa siis kooditiedostojen muokkaamista mahdollisimman yksinkertaisiksi ja pieniksi. Näitä muutoksia tehdään, jotta selaimen ladatessa sivustoa, itse koodin lukemiseen ei mene niin kauan aikaa.
 • Nettisivuilla on yleensä huomattava määrä lisäosia käytössä erilaisia ominaisuuksia varten. Näitä lisäosia voidaan strategisesti poistaa käytöstä niiltä sivuilta, joilla niitä ei tarvita. Strateginen lisäosien estäminen vähentää sivukohtaisen koodin määrää = nopeammin valmiiksi ladattu sivu.
 • Sivustovälimuistin asennus ja optimointi. Välimuisti on sivustolle asennettava lisäosa, joka tallentaa tietyt elementit sivun välimuistiin. Tällöin näitä tiedostoja ei tarvitse ladata joka kerta kokonaan uudelleen, kun sivu aukaistaan vaan ne ovat jo ns. valmiiksi ladattuina sivulla. Tämän vaikutus latausnopeuteen on usein useita sekunteja, joten tähän kannattaa investoida.
 • Sivuston latausnopeuden optimointi sisältää kuvatiedostojen kompressointia mahdollisimman pieneen tiedostokokoon mahdollisimman pienellä laatuhävikillä. Tämän lisäksi kuville voidaan tehdä ns. kuvien lazyload-skriptin konfigurointi, joka tarkoittaa että kuvat latautuvat vasta, kun sivua rullataan kuvan kohdalle.
 • Mahdollisesti tarpeettomien ajax-pyyntöjen rajoittaminen. Tämä vaatii yleensä custom-koodaamista ja on hieman työläämpää, jonka vuoksi sen tarve tulee aina arvioida jokaisen sivuston kohdalla erikseen.

4. Miten nettisivujen sisäinen linkitys optimoidaan?

Linkki on kaikessa yksinkertaisuudessaan teksti tai nappi, jota klikkaamalla pääsee toiselle sivulle. Linkkejä sivullesi voi löytyä esimerkiksi toisilta sivustoilta, sähköposteista tai erilaisista hakemistoista. Näitä linkkejä kutsutaan ulkoisiksi linkeiksi ja niiden tehtävänä on tuoda sivustollesi kävijöitä.

Sisäiset linkit taas ovat nappeja tai klikattavia tekstejä, joita klikkaamalla pääset siirtymään sivulta toiselle, saman sivuston sisällä. Sivuston sisäinen linkittäminen on siis käytännössä suunniteltua vierailijan ohjaamista sivustollasi.

Sisäisellä linkityksellä on myös mahdollisuus viestiä Googlen hakuroboteille, mikä sisältö sivustollasi on mielestäsi kaikista tärkeintä. Paras tapa toteuttaa tämä on rakentaa ns. “pääsisältö”, josta sitten linkkaat kirjoittamiisi spesifimpiin pienempiin osakokonaisuuksiin.

Linkit kannattaa suunnata molempiin suuntiin, eli pääsisällöstä spesifimpään sisältöön ja spesifimmästä pääsisältöön, sekä mahdollisesti muihinkin spesifimpiin aiheisiin.

Jotta idea hieman selkiytyisi, käytetään esimerkkinä aihetta hakukoneoptimointi. Tässä tapauksessa ns. “pääsisisältö” voisi sisältää tietoa hakukoneoptimoinnin tärkeimmistä osa-alueista. “Pääsisällöstä” ohjataan vierailijat lukemaan tarkemmin esimerkiksi hakukoneoptimoinnin hinnoittelusta, teknisestä hakukoneoptimoinnista, latausnopeuden optimoinnista, tai vaikka verkkokaupan hakukoneoptimoinnista.

Tämä strategia on yksi tehokkaimpia sivuston sisäisiä (on-page SEO) strategioita ja sille on lukuisia eri nimityksiä. Niistä ehkä kuvaavin “cornerstone content” strategia.

5. Mistä nettisivuille saadaan lisää laadukkaita ulkoisia linkkejä ja suosituksia?

Ulkoisten linkkien hankkimiseen on monta tapaa. Tehokkain ja varmin tapa saada laadukkaita linkkejä sivustollesi on maksaa linkeistä sivustoille, joilla on jo valmiiksi paljon liikennettä ja hyvä asema Googlen silmissä. Strategia tällaiseen on hyvin suoraviivainen. Ole yhteydessä sivuun, jolle haluaisit esimerkiksi artikkelisi tai informaation yrityksestäsi ja kysy mitä se kustantaa.

Harvalla on kuitenkaan budjetin puolesta varaa kovin laajan suositusverkoston kasvattamiseen pelkästään linkkejä ostamalla. Onneksi ulkoisten linkkien luomiseen on myös paljon muita strategioita.

Yksi hyvä tapa on kysyä eri sivustoilta ja blogeista, että voisitko kirjoittaa heidän sivuilleen artikkelin vierailevana kirjoittajana ja saada sitä kautta sivustosi linkin heidän sivuilleen. Myös keskustelupalstoille ja foorumeille voi upottaa linkkejä omien kirjoitusten yhteyteen kuluitta.

Kaikki linkit eivät ole kuitenkaan yhtä arvokkaita, mutta kaikki linkit lasketaan. Tämä kannattaa siis muistaa, vaikkei euroja olisikaan käytettävissä oman verkostosi laajentamiseen.

Myös sosiaalisen median suosituksia Facebookkiin, Twitteriin ja esimerkiksi Fonectaan kannattaa mahdollisuuksien rajoissa kerätä, sillä ne vaikuttavat positiivisesti näkyvyyteesi Googlessa.

Voiko hakukoneoptimointia tehdä, vaikka ei olisi teknisesti edistynyt?

Hakukoneoptimoinnista luodaan monesti sellainen kuva, että se on jotain mikä vaatii järjettömän määrän erityisosaamista jotta se tuottaisi minkäänlaisia tuloksia. Tämä on täysin valheellista informaatiota, jota ei kannata uskoa.

Vaikka osa hakukoneoptimointi-toimenpiteistä vaatii paljon aikaa, osaamista ja ymmärrystä, se ei silti ole rakettitiedettä. Näiltä osin kannattaa aina punnita, kuinka paljon hakukoneoptimoinnin toteutukseen ja opetteluun käytetty aika on pois ydinbisneksestäsi.

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on aina tuoda lisää asiakkaita tai muuten relevanttia liikennettä, joten se kyllä maksaa oikein toteutettuna itsensä takaisin pitkässä juoksussa monin verroin.

Omien asiakkaidemme kanssa olemme usein todenneet, että oma bisnes etenee vauhdikkaammin kun ei itse tarvitse keskittyä sivujen optimoimiseen. Jos olet samoilla linjoilla, niin silloin se kannattaa ulkoistaa ammattilaisen tehtäväksi. Voit lukea lisää palveluistamme hakukoneoptimointi sivulta, ja jättää yhteydenottopyynnön. Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä!

Laske nettisivujen hinta

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi.
Aloita valitsemalla verkkosivujen tyyppi.

Pienyrittäjän nettisivut soveltuvat hyvin aloittavalle tai pienelle, mutta kasvuhakuiselle yritykselle.

Räätälöidyt nettisivut suunnitellaan huolellisesti yrityksen brändin sekä markkinointitarpeiden mukaisesti.

Kerro meille tarpeestasi!

palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kiinnostaisiko tietää, paljonko nettisivut maksavat?

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi. Kokeile nyt!