SISÄLTÖ MIIKKAN BLOGI

Vinkit markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen!

liidin hankinta ja kerääminen

Liidien hankinta opas: Kaikki mitä sinun tulee tietää liidien keräämisestä

Liidien hankinta tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan aktiivista markkinointia sen eteen, että yrityksellesi saataisiin ennustettavaa ja säännöllistä kysyntää. Se on yksi tärkeimmistä osatekijöistä, kun yrityksen asiakashankintaa ja myyntiä halutaan tehostaa.

Asiakashankinnan tehostaminen onkin varmasti monen yrittäjän ja yrityksen stressin aihe, tai ainakin sen pitäisi olla. Harva yritys pääsee nauttimaan tilanteesta, jossa kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.

Kokosimme tähän artikkeliin kokemuksen kautta kertyneitä vinkkejä liidien hankintaan ja asiakashankinnan tehostamiseen. Aloitetaan kuitenkin ensin perusasioista.

Sisällysluettelo

Eikö nettisivusi tuota liidejä?

Selvitä tehokkaiden nettisivujen hinta nopeasti ja täysin maksutta.
Aloita valitsemalla verkkosivujen tyyppi.

Pienyrittäjän nettisivut soveltuvat hyvin aloittavalle tai pienelle, mutta kasvuhakuiselle yritykselle.

Räätälöidyt nettisivut suunnitellaan huolellisesti yrityksen brändin sekä markkinointitarpeiden mukaisesti.

Mikä on liidi?

Liidi on mahdollinen asiakas eli prospekti. Liidien sijaan voidaan puhua myös kysynnästä. Liidi on myöskin asiakashankinnan tehostamisen keskiössä. 

Liidit jaotellaan sen mukaan missä vaiheessa ostopolkua liidi sillä hetkellä sijaitsee. Liidejä voi ja tulee hankkia jokaiseen ostopolun vaiheeseen markkinoinnin keinoin. Tämän jälkeeen yrityksen myyntihenkilöstö voi kontaktoida ostosignaaleja jättäneitä lämpimiä ja kuumia liidejä. Käydään läpi seuraavaksi eri liidityypit.

MIkä liidi on ja mistä liidejä saa?

Kylmät liidit 

Kylmät liidit ovat henkilöitä, jotka eivät ole osoittaneet kiinnostusta yritystä tai sen tarjoamia palveluita kohtaan. Kylmiä liidejä kerätään ja kontaktoidaan, koska heidän voidaan olettaa olevan palvelusi tai tuotteesi tarpeessa. Kylmien liidien kontaktointi vie kuitenkin paljon aikaa ja usein saat myös kylmän vastaanoton, joka ei johda kauppaan. Kylmiä liidejä voidaan ”lämmittää” eli nurturoida lähemmäs ostopolun ostopäätä. Nurturoinnista lisää myöhempänä.

Lämpimät liidit

Liidi luokitellaan lämpimäksi, mikäli hän on osoittanut tavalla tai toisella olevansa kiinnostunut tuotteestasi tai palvelustasi. Lämmin liidi voidaan luokitella esim. verkkosivuilla suoritettujen toimintojen tai kampanjan yhteydessä jätettyjen yhteystietojen perusteella. Lämpimien liidien kontaktointi on huomattavasti helpompaa ja kaupan klousaaminen todennäköisempää, koska he ovat jo tietoisia sinusta.

Kuumat liidit

Polttaa polttaa! Kuumat liidit tulevat usein suosittelijan kautta ja he ovat jo ostamassa tuotettasi tai palveluasi suositukseen perustuen eli kuumia liidejä ei sinänsä generoida mistään. Kuuma liidi haluaa sinulta jo tarjouksen yhteydessä sopimuksen liitteenä.

Mitä on liidien generointi ?

Liidien generointi on prosessi, jonka avulla yritys voi herättää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon tarjouksilla, kampanjoilla tai muulla mielenkiintoisella sisällöllä joka on räätälöity juuri heidän tarpeisiinsa. Liidigeneroinnin avulla asiakasta kuljetetaan kylmästä liidistä, aina kuumaksi liidiksi joka lopulta konvertoituu ostavaksi asiakkaaksi.

Mitä on liidien generointi ja mitä liidigenerointi tarkoittaa

Liidigeneroinnin tarkoituksena ei ole johdattaa prospektia kohti suoraa kauppaa, vaan päästä juttusille hänen kanssaan ja määrittää kiinnostuksen sekä arpeen taso jatkotoimenpiteitä varten.

Mielestämme yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa kerätä huonolaatuisia liidejä. Keräämällä vain laadukkaita liidejä, pystyt keskittymään vain ja ainoastaan yrityksestäsi kiinnostuneisiin asiakkaisiin. Tähän liittyy myös markkinoinnin sekä verkkosivujen kohdennus, joka on tehtävä erityisesti yrityksesi kohderyhmä silmällä pitäen. Muuten maksat turhia mainos euroja ja asiakashankinnan hinta saattaa nousta päätä huimaaviin lukemiin.

Mitä tarkoittaa asiakashankinta?

Asiakashankinta tarkoittaa yrityksen asiakasmäärän kasvattamisen eteen tehtyä työtä. Tätä voi olla ihan perinteinen kylmämyynti, jossa mennään ovelta ovelle tai soitellaan kylmäpuheluita kylmille liideille, jotka eivät ole oma-aloitteisesti olleet kontaktissa yritykseesi.

Toisaalta asiakashankintaa voidaan tehdä myös digitaalisia kanavia pitkin, esimerkiksi rakentamalla huolellisesti mietittyjä mainoskampanjoita Google-mainonnan tai Some-mainonnan vauhdittamana. Tällöin asiakashankintaa kutsutaan digitaaliseksi asiakashankinnaksi.

Mitä tarkoittaa asiakashankinnan tehostaminen?

Asiakashankinnan tehostaminen tarkoittaa joukkoa toimenpiteitä, joilla tähdätään yrityksen asiakasmäärän kasvattamiseen. Yleensä synonyymi asiakashankinnan tehostamiselle on liidien keruu eli liidien hankinta.

Asiakashankintaa voidaan tehostaa niin digitaalisia kanavia pitkin erilaisilla mainoskampanjoilla, kuin nostamalla perinteisen kylmäkontaktoinnin volyymia. Molemmissa tavoite on sama, eli hankkia enemmän potentiaalisia asiakkaita eli liidejä, jotka voidaan myöhemmin konvertoida myynniksi.

Miksi tehostaa asiakashankintaa?

Tähän on yksi simppeli vastaus: Mikäli mielit lisää kauppaa ja maksavia asiakkaita, tulisi yrityksesi panostaa asiakashankintaan. Liidien keruun automatisointi vapauttaa myös paljon aikaasi siihen olennaiseen, eli liiketoimintasi kehittämiseen ja lämpimille liideille myymiseen.

Me Sisältö Miikkalla teemme liidien keruuta tuloshakuisesti ja tavoitteenamme on aina asiakashankinta kustannuksen minimointi. Voit lukea lisää palvelustamme Markkinointiautomaatiot palvelusivulta.

Liidien hankinta –  markkinoinnin ja myynnin  automatisointi

Kun liidien hankintaan lisätään panoksia ja sitä lähdetään automatisoimaan, tavoitteena tulisi olla kasvumoottorin rakentaminen yritykselle. Usein tällaista kasvumoottoria kutsutaan myös markkinointiautomaatioksi.

Liidien hankinta markkinoinnin ja myynnin automaatio markkinointiautomaatio avuksi

Parhaimmillaan kasvumoottori toimii pelkkää mainosbudjettia säätelemällä sen mukaan, kuinka paljon yrityksesi tarvitsee liidejä. Sillon kuin kysyntä on muuten hiljaisempaa, tavoittaa digitaaliset kanavat kohderyhmäsi laajemmin pelkästään mainostukseen käytettyä budjettia nostamalla.

Kasvumoottorin rakentamisella vältytään siltä, ettei liiketoiminnan kasvu nojaa pelkkiin satunaisiin sivuston tai sosiaalisen median kautta tuleviin liideihin. Tämä taas mahdollistaa täyden kasvupotentiaalin yrityksellesi.

Lisäksi myyjiesi on paljon mielekkäämpää soitella kylmien liidien sijaan lämpimiä liidejä, jotka osaavat jo odottaa soittoasi. Tämä tekee kaupan teosta asteen helpompaa, jolloin kaupan klousaamisesta tulee poikkeuksen sijaan sääntö.

Monesti tällaisen liidien keruun automatisointiin tähtäävän kasvumoottorin ostaminen palveluna saattaa tuntua kertakustannuksena suurelta. Tosiasia on kuitenkin se, että investointi tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin.

Me pyydämme asiakkaitamme monesti miettimään sitä, kuinka paljon heille maksaa olla keräämättä liidejä ollenkaan ja seisoa näin itse kasvunsa tiellä. Tai kuinka paljon enemmän aikaa prospektointi ja kylmien liidien soittaminen maksaa verrattuna siihen, että liidien hankinta automatisoidaan ja soittolistasi rakentuu itsestään.

Keräsimme asiakkaallemme 21 000 liidiä vuoden aikana

Mikäli yrityksellesi kelpaisi säännöllinen päivittäinen kysyntä, aloitetaan yrityksellesi sopivan automaation suunnittelu jo tänään!

Asiakashankintakanavat – Mistä tavoittelen ja ketä?

Asiakkaita voi tavoitella usealla tavalla: puhelimitse, sähköpostilla, luukku-myynnillä, messuilla ja niin edelleen. Törmäämme usein olettamaan, että asiakashankinnassa enempi on parempi. Toisin sanoen yrittäjällä tai yrityksellä pitäisi olla olla monta erilaista tapaa tehdä asiakashankintaa samanaikaisesti, vaikka resurssit tai raha ovat rajalliset. Näin tehtäessä usein tulokset eivät puhu puolestaan, koska mihinkään tapaan ei panosteta kunnolla. 

Kuten kaikessa, myös tässä less is more. Eli kun pistät paukut yhteen tai kahteen asiakashankintakanavaan ja optimoit ensin ne kunnolla toimiviksi, niin saat varmasti enemmän laadukkaita liidejä ja maksavia asiakkaita, kuin jakamalla energiasi lukuisiin eri tapoihin ja opettelemalla niitä samanaikaisesti.

Me Sisältö Miikkalla käytämme asiakashankintaan ja liidigenerointiin mitattavia, tämän vuosikymmenen keinoja, joista voit lukea seuraavaksi, kun esittelemme digitaalisia asiakashankintakanavia. Se mistä juuri sinun yrityksen kannattaa aloittaa, riippuu paljon toimialastasi ja siitä millaisia asiakkaita etsit.

Liidien hankintaan paukkuja somesta

Sosiaalisesen median kanavissa pyörii pelkästään Suomessa päivittäin miljoonia ihmisiä. Näiden ihmisten joukossa on varmasti yrityksesi tarjoamista tuotteista ja palveluista kiinnostuneita asiakkaita. Kokemuksemme mukaan sosiaalisen median voima aliarvioidaan liian usein, kun mietitään miten asiakashankintaa voitaisiin lähteä tehostamaan digitaalisia kanavia pitkin.

Esimerkiksi Facebook-mainonta ja Instagram-mainonta ovat oiva tapa tavoitella liidejä isolla volyymilla. Molemmat näistä kanavista hyödyntävät samaa Facebook Business Manager -mainostyökalua. Voimme luvata, että suunnittelemalla mielenkiintoisen kampanjan ja sen jatkeeksi peukalon pysäyttävät mainokset, liidejä alkaa kertymään jopa satoja kuukaudessa. 

Sosiaalisen median kautta mainostaminen on todella kustannustehokas tapa kerätä liidejä, koska siellä pystyt kohdistamaan mainokset erittäin tarkasti. Mikäli markkinointibudjettisi ei ole hirveän suuri, ota Instagram- ja Facebook-mainokset kokeiluun, sillä siellä saat suhteellisen pienellä rahalla ison näkyvyyden ja alhaiset klikkihinnat.

Voit käydä lukemassa lisää Facebook mainonnasta artikkelistamme “Facebook mainonnan hinta – mitä FB-mainonta maksaa?”.

Vaikka sosiaalisesta mediasta tulleet liidit eivät kaikki olisikaan lämpimiä, saat sieltä kuitenkin valtavasti kontakteja markkinointikoneistoosi. Näin voit suunnata sisään tulleille kontakteille jatkomarkkinointia, jotta pysyt heidän mielessä ja heistä tulisi tulevaisuudessa asiakkaitasi.

Liidigenerointi Google ADS mainonnan avulla

Fun fact: Pelkästään Suomessa tehdään 30 miljoonaa hakua päivittäin.

Liidigenerointi Googlen mainonnalla on tehokas ja ennustettava tapa luoda täsmäliidejä. Maksetulla mainoksilla saat tuotteesi ja palvelusi tuhansien ihmisten nähtäville ja pystyt tavoittelemaan asiakkaita, joilla on jo ostohousut jalassa. Googlessa kaikki perustuu hakusanoihin ja niiden optimointiin.

Google-mainontaa tehtäessä mainokset kannattaa optimoida hakusanoille, joilla asiakas on jo mahdollisimman pitkällä ostoprosessissa. Yksi simppeli esimerkki on  tärkeimmän hakusanasi eteen sanan “hinta” tai “paikkakunta” lisääminen. Näin rajaat automaattisesti pois pelkät informaation etsijät.

Googlessa pyörii myös paljon informaation etsijöitä, joka on hyvä pitää mielessä Google Ads -mainontaa tehtäessä. Harvalla yrityksellä on varaa tai halua kuluttaa mainoseuroja ostopolullan vasta tiedonhankinta vaiheessa prospekteihin. Näitä kylmiä liidejä on kannattavaa tavoitella hakukoneoptimoinnin avulla.

Optimoi Google mainosten otsikot ja kuvaukset

Mainoksen otsikolla ja lyhyellä kuvauksella on myös paljon merkitystä. Klikkauksen todennäköisyys kasvaa, kun haun tehnyt henkilö näkee heti, että mainoksesi vastaa siihen mitä hän on vailla ja mistä sivustollasi on kyse.

Google Ads on tehokas kanava lämpimän liikenteen tavoitteluun. Vaikka klikkihinnat ja asiakashankinnan kustannus on Facebookkia kalliimpi, kannattaa Google-mainonnalle antaa mahdollisuus, mikäli lompakkosi nyörit antavat myöden. 

Hakukoneoptimointi

Jo yhdellä oikealla hakusanalla voit tehdä miljoonalla eurolla kauppaa. Houkuttelevaa, eikö? 

Hakukoneoptimoinnin avulla hankittavalla Google näkyvyydellä on suurempi merkitys kuin uskotkaan. Keskimäärin noin 70% ihmisistä ohittavat mainokset ja siirtyvät suoraan orgaanisiin hakutuloksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos et löydy orgaanisista tuloksista ensimmäiseltä sivulta, menetät todennäköisesti paljon asiakkaita kilpailijoillesi. 

Lisäksi jo saavutetut hakukonesijoitukset eivät vaadi samalla tavalla mainosbudjettia kuin mainokset. Näin ollen niitä ei ota kukaan sinulta pois vaikka lopettaisit mainonnan.

Kuten yllä jo mainitsin, suomessa tehdään miljoonia Google-hakuja päivässä. Mikäli haluat kääntää pelkät informaation etsijät kaupaksi, sinun tulee rakentaa sivustosi myynti edellä. Rakenna sivustosi siis niin, että sivusto itsessään toimii asiakkaalle polkuna asettamaasi konversiopisteeseen, tarjouksen pyytämiseen. Näin asiakas päätyy kuin itsestään informaation etsijästä yrityksesi liidiksi tai jopa maksavaksi asiakkaaksi.m

Mikäli kaipaat apua Liidien keräämisen kanssa, me voimme auttaa!

Voit lukea lisää markkinointiautomaatio -palvelustamme täältä

Vaihtoehtoisesti voit olla meihin suoraan yhteydessä alta.

Hakukoneoptimoitu sivusto saa aurinkopaikan

Hakukoneoptimointi mahdollistaa hyvän orgaanisen näkyvyyden eli paikan auringossa, josta sinun ei tarvitse maksaa mitään.

Kuten aiemmin sanottu, tutkimusten mukaan yli 70% selaajista skippaa mainokset. Tästä johtuen on tärkeää näkyä Google-haun yläosassa orgaanisesti. Optimoimalla sivustosi Googlen tekoälylle helpommin tulkittavaksi, Google nostaa sivustoasi luonnollisesti ylöspäin.

Hakukoneoptimointi on usein aliarvostettu keino asiakashankinnassa. Voimme kuitenkin kokemuksen syvällä rintaäänellä sanoa, että sillä voidaan saavuttaa huipputuloksia niin sivustoliikenteen kasvattamisessa kuin asiakkaiden hankinnassa.

Hakukoneoptimointi on erityisen merkityksellistä silloin, kun et käytä maksettua mainontaa. Mainoksen tuoma näkyvyys päättyy siihen hetkeen, kun laitat sen tauolle. Hyvin tehdyllä hakukoneoptimoinnilla saavutettua orgaanista näkyvyyttä kukaan ei voi viedä sinulta pois.

Olemme kirjoittaneet hakukoneoptimoinnista aiemmassa blogissamme. Mikäli haluat syväluotaavamman katsauksen aiheeseen, lue artikkelimme Hakukoneoptimoinnin perusteet.

Älä unohda liidien nurturointia!

Kun alat keräämään liidejä, kannattaa jokainen liidi ottaa talteen ja hyödyntää niitä sähköpostimarkkinoinnissa. Tämä tarkoittaa käytännössä uutiskirjeiden lähettämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdistamista yritykseesi kosketuksissa olleille henkilöille.

Sähköpostimarkkinointiin markkinoilla on tarjolla lukuisia eri työkaluja, joiden kautta pystyt pitämään kasvavaan kontaktimnäärääsi helposti ja nopeasti yhteyttä. Meidän suosimat top 3 on listattu alle, ja näistä kaikki on helppo liittää verkkosivustoosi siten, ettei sinun tarvitse väkertää erikseen koodin kanssa. 

1. ACTIVECAMPAIGN

ActiveCampaign tarjoaa parhaimmillaan alustan koko markkinointiautomaation pyörittämiseen. ActiveCampaign tarjoaa myös maksuttoman kokeiluversion 14 päiväksi.

Palveluun pääset tutustumaan lisää täältä. 

2. CONVERTKIT

ConvertKit on pelkkään sähköpostimarkkinointiin erikoistunut työkalu, joka hoitaa virkansa tämän osalta erinomaisesti. ConvertKitin perusversio on maksuton.

Palveluun pääset tutustumaan lisää täältä.  

3. HUBSPOT

HubSpot on näistä vaihtoehdoista kallein, tosin perusversio on maksuton, mutta myös käyttäjäystävällisin ja ominaisuuksiltaan laajin. HubSpot sopii meidän mielestä parhaiten jo vähän isomman ja kehittyneemmän yrityksen toimintaan.

Hubspotin palveluun pääset tutustumaan tarkemmin täältä.  

Yhteenveto: Miten saan tehostettua liidien hankintaa?

Lopuksi haluamme kiteyttää sinulle meidän kolme kovinta vinkkiä liidien keruun tehostamiseen ja ennustettavan markkinointikoneiston rakentamiseen. Kokeile ainakin seuraavia asioita:

 1. Harkitse tarkkaan, keneen mainoseurosi käytät
  Älä tavoittele kaikkia, vaan kohdista mainoksesi ja viestintäsi tärkeimmälle kohdeyleisöllesi. Rakenna mainos niin, että se lähtökohtaisesti kolahtaa vain kohderyhmääsi. Näin säästät markkinointikuluissa ja saat laadukkaampia liidejä. Esimerkiksi hakumainoskampanjassa ei kannata tavoitella kaikkia, vaan miettiä avainsanat, joilla mainokset näkyvät tarkkaan. Näin mainoseurot eivät pala turhaan.

   

 2. Suunnittele peukalon pysäyttävät mainokset kampanjallesi
  Etenkin sosiaalisen median mainonnassa on tärkeää osata suunnitella hyvän kampanjan jatkeeksi peukalonpysäyttävät mainokset, jotta erotut massasta. Geneerinen mainos ei vain tule toimimaan ja se on hyvä pitää mielessä. Somessa itse mainos on myös yksi tärkeimmistä kohdistustavoista.

   

 3. Käytä referenssejä mainonnassasi
  Samaistuttavat tarinat auttavat palveluasi harkitsevia tekemään ostopäätöksen nopeammin. Oman tutkimuksemme mukaan referensseihin pohjautuva mainonta on lähes aina tehokkaampaa, vaikka mainokset olisivat kotikutoisia.

Mikäli kaipaat apua Liidien keräämisen kanssa, me voimme auttaa!

Voit lukea lisää markkinointiautomaatio -palvelustamme täältä

Vaihtoehtoisesti voit olla meihin suoraan yhteydessä alta.

Usein kysyttyä liidien keruusta

Liidi on palvelustasi tai tuotteestasi kiinnostunut henkilö. Liidi voi olla lämmin tai kylmä. Kylmä liidi ei yleensä tiedä sinusta tai koe välttämättä heti tarvetta palvelullesi. Lämmin liidi on taas usein ostoaikeissa ja kiinnostunut sinusta palveluntarjoajana. Jättämällä yhteystiedot liidi osoittaa olevansa kiinnostunut tuotteestasi tai palvelustasi.

Liidien keräämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta osa on tehokkaampia kuin toiset.

Se, miten keräät liidejä, vaikuttaa luonnollisesti kustannuksiin. Tehokkainta liidien keruu on rakentamalla yritykselle selkeä liidien keruu funneli, joka mahdollistaa liidien keruun automatisoinnin.

Me veloitamme asiakashankinta-funnelin rakentamisesta aina yrityksen lähtötilanteen ja tarpeen vaatimien toimenpiteiden mukaan. Mainoskampanjan hallinnoinnista veloitamme alkaen 600€/kk. Tähän lisäksi asiakkaan tulee vielä itse määrittää päiväkohtainen mainosbudjetti.

Pyrimme aina huomioimaan yrityksen koon ja resurssit palvelua tarjotessamme, joten pyydä rohkeasti tarjous meiltä.

Lämmin liidi on henkilö, joka on jo tietoinen sinusta, on kiinnostunut palveluistasi ja osaa odottaa yhteydenottoasi tai on itse ollut sinuun yhteydessä.

Kylmällä liidillä ei ole välttämättä vielä tietoa sinusta. Usein kylmälle liidille tarvitsee luoda tarve palveluillesi.

Asiakashankintaa ovat ne toimet, joilla pyritään kasvattamaan yrityksen asiakasmäärää. Asiakashankintaa voi tehdä perinteisesti kylmämyyntinä eli esim. vierailemalla paikan päällä tai soittamalla läpi kylmiä liidejä, eli henkilöitä jotka eivät tiedä palveluistasi tai ole osoittanut proaktiivista tarvetta palveluillesi.

Toinen tapa on tehdä asiakashankintaa digitaalisia kanavia pitkin rakentamalla kohdennettuja mainoskampanjoita esimerkiksi Googleen tai sosiaaliseen mediaan.

Jokaisen kasvuhaluisen yrityksen kannattaisi automatisoida liidien keruu. Se helpottaa myyjien työtä ja toimii yrityksesi kasvumoottorina.

Kun liidien hankinta automatisoidaan ja optimoidaan hyvin, voidaan sitä kautta parhaimmillaan säädellä asiakasmäärää pelkästään sillä, kuinka paljon mainosbudjettia per viikko tai kuukausi käytetään.

Tässä kolme tärkeintä ominaispiirrettä yritykselle, joka miettii liidien keruun automatisointia:

 1. Sinulta löytyy resurssit kontaktointiin.
 2. Haluat klousata kaupat nopeammin.
 3. Et halua soitella pelkille kylmille liideille.

Inbound markkinoinnissa käytetään sisältöä, kuten blogeja, webinaareja ja sosiaalisen median viestejä, houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita ja luomaan tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta. Se perustuu siihen, että on helpompi ansaita kiinnostavan sisällön avulla uusia asiakkaita kuin löytää heidät kylmäkontaktoinnin avulla. Luomalla kiinnostavaa sisältöä, joka vastaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, yritykset voivat houkutella potentiaalisia asiakkaita hyödyllisellä tiedolla sen sijaan, että ne jahtaisivat heitä. Tämä auttaa rakentamaan luottamusta ja uskottavuutta potentiaalisten ostajien keskuudessa ajan myötä. Kun yleisö kasvaa ja sitoutuu sisältöön, se vähitelleen lämpenee kylmistä liideistä aina kuumaksi ostovalmiiksi liidiksi. Inbound markkinoinnin teho perustuu siihen että sen avulla yritykset voivat olla suoraan yhteydessä kohderyhmäänsä ja tehdä jokaisesta vuorovaikutuksesta mahdollisiiman henkilökohtaista ja liidille merkityksellistä. Inbound markkinoinnin päätyökaluna toimii sähköpostimarkkinointi.

Laske nettisivujen hinta

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi.
Aloita valitsemalla verkkosivujen tyyppi.

Pienyrittäjän nettisivut soveltuvat hyvin aloittavalle tai pienelle, mutta kasvuhakuiselle yritykselle.

Räätälöidyt nettisivut suunnitellaan huolellisesti yrityksen brändin sekä markkinointitarpeiden mukaisesti.

Kerro meille tarpeestasi!

palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Syötä yhteystietosi alle, niin lähetämme sinulle ilmaisen oppaamme: “Viisi vinkkiä liidien keruun tehostamiseksi”

Kiinnostaisiko tietää, paljonko nettisivut maksavat?

Laskurimme avulla selvität nettisivujen hinnan kätevästi. Kokeile nyt!